Skolens vedtægter

Vedtægter for Jinnah International School

Skolens vedtægter er opdateret på bestyrelsesmødet d. 22 april 2020.

Vedtægterne er blevet offentliggjort på skolens hjemmeside d. 23 april 2020.

Undervisningsministeriet har godkendt vedtægter for den selvejende institution Jinnah International School.