Karaktergivning og overgang til ungdomsuddannelser

Skolens karaktergivning. FP9

Elevers overgang fra Jinnah International School til ungdomsuddannelser.