Indmeldelse

Når dit barn skal indmeldelses i Jinnah Skolen, foregår proceduren således

Vi har mange børn på ventelisten, der er derfor en god ide at sætte barnet på listen så hurtigt som muligt. Hvis der er flere børn på listen, end skolen kan optage, træffer skoleledelsen et valg. Valget er baseret på processen beskrevet nedenfor.
Da der altid er mange børn på ventelisten, kan vi desværre ikke garantere optagelse, selvom barnet er skoleparat.

Processen er som følgende:

  • Første step, her holder vi en samtale, hvor I får en god introduktion til skolen og dit barns skolegang hos os.
  • Efterfølgende skal barnet bestå optagelsesprøven.
  • Når dit barn har bestået optagelsesprøven, starter dit barn på vores skole, hvor vi sørger for en varm og tryg velkomst.
  • Du kan udfylde det elektroniske indmeldelsesskema herunder.
  • Du kan hente indmeldelsesskemaet her.
  • Du kan se vores retningslinjer her.
  • Har du nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Elektronisk indmeldelsesskema

Undertegnede, som ønsker mit barn opskrevet på skolens venteliste, forpligter mig til at overholde skolens retningslinjer og regler, der er udfærdigede af skolens bestyrelse. Der opkræves et indmeldelsesgebyr på kr.: 500,- pr. barn ved optagelsen samt to måneders depositum.