ELevens alsidige udvikling

Elevens alsidige udvikling

På Jinnah International School har vi en målsætning om, at eleverne skal være fagligt dygtige, være nysgerrige og deltage aktivt i diskussioner, hvor vi lægger vægt på at tage stilling til givne emner, og eleven kan indgå i sociale sammenhænge.
Vores pædagogik udspringer fra det enkelte barns styrker.

Elevens alsidige udvikling i fagene

Jinnah International School anvender mange forskellige undervisningsformer i tilrettelæggelse af undervisningen. En stor del af undervisningen organiseres via læreroplæg og eleverne får derefter mulighed for at arbejde med det valgte emne. Der veksles mellem at arbejde alene eller i grupper. Emner og opgaver kan herefter gennemgås via elevpræsentationer og efterfølgende diskussioner.

Vi har en mentor ordning for vores 0. kl. Hver elev fra 0. kl. får tildelt en mentor  fra 6. kl., mentoren skal støtte den nye elev i 0. kl. i frikvarterne, så den nye elev hurtigt føler sig tryg på skolen.

To gange årligt afholdes der elevsamtaler. På møderne fastlægges den enkelte elevs mål for den kommende periode. Samtalerne danner basis for elevens elevplan. Eleverne forsøges inddraget i undervisningens planlægning under hensyntagen til, at der fagområder vi skal igennem i løbet af et skoleår.

Elevens alsidige udvikling i skolens øvrige aktiviteter

Skolen afholder morgensamlinger hver morgen, hvor vi forsøger at styrke elevernes
fællesskab, glæde ved at synge sammen, lære at vise hensyn til andre, opleve glæden ved at optræde for andre. Jinnah International School har mange traditioner der alle har samme mål – At styrke fællesskab og læring på alsidige og spændende måder.
Eleverne inddrages i undervisningsmiljøet og hjælper til med oprydning i klasser og fællesarealer.