Velkommen til

Jinnah International School

Vi giver børnene et solidt fundament baseret på fællesskab, tro og disciplin, som de kan bygge resten af deres liv på.

Jinnah International School er en dansk-pakistansk friskole, som tilbyder en god og tryg skolegang i omsorgsfulde rammer. Hvis du ønsker, at dit barn tager folkeskolens afgangsprøve i 9. kl. og lærer urdu, så er vores skole den idéelle løsning for dig og dit barn. Vi giver børnene et solidt fundament baseret på fællesskab, tro og disciplin, som de kan bygge resten af deres liv på.   

Vi forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Vi respekterer alle, uanset køn, alder og etnicitet.

Som alle forældre ønsker du at give dit barn den bedste start i livet. Jinnah International School har fokus på at stimulere og udvikle selvstændige og kritisk tænkende elever, som er i stand til at tage stilling til sig selv og deres omverden. For at det kan lade sig gøre, er det efter vores opfattelse helt afgørende, at eleverne er sammen i et læringsmiljø med nærvær og et positivt menneske- og livssyn. Et nærvær, hvor åndsfrihed, ligeværd og personlig ansvarsfølelse og respekt for andre, er grundelementer i elevernes dagligdag.

Fællesskab

Tro

Disciplin

Skolens vigtigste Værdier er:

Høj faglighed

Jinnah Internaltional School er en dansk-pakistansk friskole skole, der ikke kun er en kilde til uddannelse, men en familie, der hjælper med at frigøre det sande potentiale hos sine elever. Vi stræber konstant efter at give vores elever en bedre fremtid og opbygge et klogt, intelligent og uddannet samfund. Din tillid til os motiverer os til at fortsætte med at arbejde, så dit barn kan stråle i alle aspekter af livet.

Overgang til ungdomsuddannelser
2020 100%
2019 88.9%
2018 92.9%
Gensidig respekt og forståelse

– kendetegner vores skole. Det gælder både mellem lærer og elever samt forældre og lærer. Vi tror på, man kommer længst med en god og respektfuld tone. 

Struktur

Vi er en skole, som værner om struktur, da det giver de bedste rammer, både når der er tale om planlægning, resultater og ikke mindst tryghed for børnene i deres hverdag.

God og klar kommunikation

Vi sørger altid for, der er en klar og tydelig kommunikation og minimerer sandsynligheden for misforståelser.  

Positivt undervisningsmiljø

Vi er en skole, som møder børnene i øjenhøjde. Vores børn er nysgerrige og har et oprigtigt ønske om at lære. Derfor er det en fantastisk følelse af, man som lærer glæder sig til at møde ind på arbejdet. Glæden giver lærerene en hverdag, fyldt med overskud og motivation til at lære fra sig.

Disse faktorer bidrager til et positivt undervisningsmiljø, hvor man møder hinanden i et trygt rum. Desuden er vi stolte over at kunne fortælle, vi har en streng mobbefri politik, som også støtter op om et positivt og trygt undervisningsmiljø.  

Du kan læse mere om vores mobbefri politik her.

Bliv en del af vores fællesskab:

Meld dit barn ind

vil du høre mere

Derfor vil Jinnah Skolen være det oplagte valg for dit barn:

  • Hos os slipper dit barn for fritidsundervisning og får både almindelig undervisning, som på sigt resulterer i en 9. klasse afgangseksamen, samtidig med de undervises i urdu.

  • Vi læser ikke hele koranen, men vi gennemgår vigtige emner fra koranen, der gør, eleverne lærer etik og morale og ikke mindst, hvordan man er et godt menneske.

  • Vi er kulturformidler, som sørger for, børnene lærer om islamisk og dansk kultur.

  • På vores skole indgår eleverne i et fællesskab om det kulturelle, hvilket styrker deres forståelse for kultur. 

På Jinnah Skolen

  • Forgår dagligdagen på dansk, med undtagelse af når der undervises i Urdu, engelsk og tysk, hvorfor vi har en forventning om, at I som forældre kan tale dansk, eller i det mindste er åben for at prøve. Dette er en forudsætning for, vi har en god kommunikation.

  • Det er obligatorisk at deltage i skolehjemsamtaler.

  • Eleverne bærer uniform på Jinnah Skolen. 

Har du lyst til at læse mere om vores ordensregler? så finder du dem her.