Skolen

Jinnah International School

Om skolen

Jinnah International School blev etableret den 1. august 1984 af borgere med pakistansk herkomst. Deres mission var at give børn med pakistanske rødder undervisning, der stemte med deres egen overbevisning. De ønskede bl.a., at eleverne på skolen skulle lære at beherske urdu og blive undervist om islam. Friskolen skulle være et undervisningssted med et positivt, venligt og bestemt skolemiljø, der gav elever fra forskellige samfundslag  og nationaliteter mulighed for at vokse op udvikle sig et fællesskab.

Skolens navn og motto

Jinnah International School er opkaldt efter Mohammed Ali Jinnah, 25. december 1876- 11. september 1948. Jinnah var advokat, statsmand og grundlæggeren af Pakistan.

Jinnah International School´s motto er inspireret af Jinnahs budskab til sin samtid om, at tro,  fællesskab og disciplin er afgørende for at opnå sine mål.

Har I lyst til at høre mere om Jinnah International School, er I meget velkomne til at ringe til skolens kontor på tlf. 38 74 21 00 eller sende en mail. Vi viser jer meget gerne rundt på skolen efter aftale.

Send gerne et spørgsmål om skolen

Bliv elev

Sådan bliver dit barn elev på Jinnah International School

På de fleste årgange har vi venteliste, men I kan altid få jeres barn skrevet op på en gratis venteliste via vores online indmeldelsesblanket

Elever, der skal begynde i skolens 0. klasse, inviteres til optagelsesprøve i november måned året før.

Hvis en elev skal begynde på et andet klassetrin, inviteres eleven til en individuel prøve, når vi får en ledig plads.

Elever med søskende på skolen har førsteprioritet. Herefter optager vi elever ud fra, hvor godt de klarer optagelsesprøven, og hvor længe de har stået på venteliste.

Vi tilstræber en nogenlunde ligelig fordeling af piger og drenge i klasserne.

Skolens hverdag

Alle skoledagen begynder klokken 8.00 hvor elever og lærere samles i aulaen til morgensang,  vi læser op fra koranen, synger nan efterfulgt af en dansk sang.

Når eleverne har fødselsdag, synger vi også fødselsdagssang for dem. På alle andre områder dyrker vi  både de danske og de pakistanske traditioner og fejrer højtider fra begge kulture.

Eleverne på Jinnah International School kommer fra  hele Storkøbenhavn. Vi har vi en skolebus, der henter og bringer eleverne i de yngste klasser fra Taastrup, Ishøj, Brøndby Strand, Vallensbæk og Albertslund.

Skoledagen for indskolingen er mandag til torsdag fra 8.00 til 14.10.

Fredag fra 8.00 til 13.05.

Skoledagen for mellemtrinnet er mandag, tirsdag og fredag fra 8.00 til 14.55.

Onsdag og torsdag fra 8.00 til 14.10.

Skoledagen for udskolingen er mandag, tirsdag og torsdag 8.00 til 15.50.

Onsdag og fredag fra 8.00 til 14.55.

De specifikke ringetider erAlle 

 • 8.00 – 8.15: Morgensamling

 • 8.15 – 8.55: 1. lektion

 • 8.55 – 9.35: 2. lektion

 • 9.35 – 9.55: Pause

 • 9.55 – 10.15 Læsestund

 • 10.15 – 10.55 3. lektion

 • 10.55 – 11.15: Spisepause

 • 11.15 – 11.40: Pause

 • 11.40 – 12.20: 4. lektion

 • 12.20 – 13.05: 5. lektion

 • 13.05 – 13.25: Pause

 • 13.25 – 14.10: 6.lektion/ Studietid

 • 14.10 – 14.55: 7. lektion

 • 15.00 – 15.45: Studietid