Værdier

Skolens Værdier

Jinnah International School er en dansk-pakistansk friskole, der både giver eleverne en grundlæggende uddannelse og et fællesskab, der bygger på tro og disciplin. Skolen har som mål at motivere eleverne til at yde deres bedste med sigte på at udvikle deres potentialer.

Skolen har en lærerstab, der er veluddannet i deres fag, og som arbejder med trivsel og læring i fokus.

Eleverne på Jinnah International School klarer sig godt til 9. klasses afgangsprøve, og skolen har den højeste andel af elever, som fortsætter med en ungdomsuddannelse, når de forlader skolen – det er vi stolte af!

Jinnah International School ønsker at give sine elever en velfunderet undervisning efter folkeskolelovens mål og Fælles Mål, samt i overensstemmelse med de islamiske principper. Vi respekterer dansk og pakistansk kultur som ligeværdige partnere.

Undervisning på Jinnah International School sigter på det hele menneske. Skolen vægter kroppen, ånden, fantasien, følelserne som forstanden. Undervisningen skal derfor også give eleven kendskab til den historie, som eleven har fælles med andre og motiveres til at forfølge drømme og forhåbninger om livet.

Skolen skal både oplyse og oplive. Dette indebærer, at skolen udover at oplyse, også̊ skal sørge for, at eleverne har kærlighed til det, de skal lære og få glæde ved at leve livet, som det er her og nu, for derigennem at få mod til at forandre det, der skal forandres. Vi ser uddannelse, dannelse og livsoplysning som et værn mod ekstremisme og som en nødvendighed for et bedre samfund.

Eleverne undervises i urdu, læren om islam og koran, for at styrke forståelsen for deres religiøse og kulturelle arv samt deres identitet som danske muslimer.

Vi tror på, at elevernes danske- og pakistanske-muslimske identitet og deres tosprogethed er en styrke og en ressource til gavn for dem selv og for det danske samfund. Vi arbejder for at styrke elevernes kendskab til både deres pakistanske baggrud, deres mulsimske tro og deres danske tilhørsforhold. 

Det er Jinnah International School’s mål at skabe livsduelige mennesker med solide rødder i fællesskab, tro og disciplin.

De tre ord har afgørende betydning for skolen, og i hverdagen betyder det:

 FællesskabTro

Disciplin

 

For Personale
 • Vi er tydelige og nærværende voksne
 • Vi lytter og støtter
 • Vi arbejder med og har ansvaret for sammenhold og trivsel i klasserne og på skolen
 • Vi giver rum til forskellighed
 • Vi præsenterer eleverne for verden og støtter dem i at have en holdning
 • Vi respekterer hinandens forskelligheder
 • Vi er fagligt dygtige
 • Vi opsøger nyeste viden i vores fag
 • Vi laver varieret undervisning
 • Vi har høje faglige ambitioner
 • Vi har ansvar for læringsmiljøet
For Elever
 • Alle skal have en ven
 • Vi tør sige vores mening 
 • Vi har et medansvar for sammenhold i klassen
 • Vi har et medansvar for sammenhold på skolen
 • Vi accepterer og respekterer hinandens forskelligheder
 • Vi hilser og anerkender hinanden
 • Vi har en respektful tone
 • Vi er ambitiøse
 • Vi vil lære
 • Vi er nysgerrige
 • Vi er forberedte
 • Vi har et medansvar for læringsmiljøet
 • Vi bærer uniform dagligt
For Forældre
 • Vi støtter op om klassens fællesskab
 • Vi deltager og bidrager aktivt i sociale arrangementer
 • Vi kommer til forældremøder, skole-hjemsamtaler, ordinær generalforsamling,  og når der i øvrigt indkaldes til samtale eller møder.
 • Vi opfordrer vores børn til at lave legeaftaler på tværs af klasser og køn
 • Vi respekterer og accepterer hinandens forskelligheder
 • Vi støtter vores børns læring 
 • Vi hjælper med lektierne
 • Vi hjælper vores børn med at være forberedte
 • Vi hjælper vores børn med at bære uniform hverdag