Støtteundervisning

Støtteundervisning og lektiehjælp

Dansk 

Elever, der har brug for ekstra sproglig støtte i dansk

Elevernes sproglige færdigheder i dansk er afgørende for forståelse af indholdet af skolens undervisning. Hvis man som forældre eller elevens lærere oplever, at barnet har brug for dansksproglige støtte, vil klassens dansklærer indkalde til møde for at diskutere hvilke redskaber, der kan bringes i spil. Hvis der er behov for yderligere støtte, kan skolen vælge at iværksætte ekstra undervisning med et tydeligt fokus på den pågældende elevs udfordring indenfor fagets fire kompetenceområder: læsning, skrivning, lytning og tale.

Støtteundervisningen tilrettelægges ud fra udfordringerne og evt. med andre elever på tværs af klasser.

Urdu 

Elever, der har brug for ekstra sproglig støtte i Urdu

Elevernes sproglige færdigheder i urdu er afgørende for forståelse af indholdet af undervisning i urdu. Hvis man som forældre eller elevens lærer oplever, at barnet har brug for sproglige støtte i urdu, vil læreren indkalde til møde for at diskutere hvilke redskaber, der kan bringes i spil. Hvis der er behov for yderligere støtte, kan skolen vælge at iværksætte ekstra basisundervisning med et tydeligt fokus på sproget urdu, hvilket kommer til udtryk i fagets fire kompetenceområder: læsning, skrivning, lytning og tale.

Undervisning i urdu som andetsprog tilrettelægges primært i mindre hold på tværs af klasser.

Matematik

Elever, der har brug for støtte i matematik

Elever der har udfordringer i forhold til de forskellige kompetenceområder inden for matematik vil ligeledes blive tilbudt ekstra støtte i små hold på tværs af klasser.

Lektiehjælp

Der kan tilbydes lektiehjælp for elever, der har behov for det. Det vil være efter skoletiden på bestemte dage – for nærmere information bedes du henvende dig til kontoret.