Skolens lærere


Skolens lærere:

  • Pedel:  Jørgen Tange
  • SFO medarbejder: Nayerazam Memarzia

Øvrige samarbejdspartnere

Ungdomsuddannelsesvejleder

Politiassistent

Sundhedsplejerske

Skolens tilsynsførende

Skolesocialrådgiver

  • Mie Johanne Gram Kontakt: qx9l@kk.dk
  • Nada Shouhani Tlf. 26870005  (barselsorlov)