Undervisningmiljø


Skolen har fokus på et godt undervisningsmiljø. Der er derfor med spørgeskemaer lavet undersøgelse af det faktiske undervisningsmiljø. Seneste undersøgelse er foretaget 1. april 2017 .
Generelt er resultatet tilfredsstillende, men skolen vil gerne gøre det endnu bedre og arbejder derfor på forbedringer.

Skolen har en legepatrulje med udvalgte elever fra 6. klasse. Legepatruljen har været på kursus, hvor de har fået inspiration og vejledning i, hvordan de sætter gang i forskellige lege i frikvartererne.