Skolens værdigrundlag


Jinnah International School er en dansk pakistansk  skole med med disciplin, respekt og høje ambitioner for det enkelte barn.

Jinnah International School ønsker at give sine elever en velfunderet undervisning efter folkeskole lovens mål og Fælles Mål, samt i overensstemmelse med de islamiske principper. Vi respekterer dansk og pakistansk kultur som ligeværdige partnere.

I hele skolens arbejde forberedes eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Eleverne undervises i urdu, læren om islam og koran, for at styrke forståelsen for deres kulturelle arv og deres identitet som danske muslimer.

Det er enhver muslimsk pligt at søge viden, derfor lægger Jinnah International School vægt på en solid boglig læring med respekt, disciplin og arbejdsro i timerne.