Ordensregler


På Jinnah International School respekterer vi alle uanset alder, køn religion og hudfarve.

  • Vi opfører os respektfuldt og taler pænt til kammarater samt voksne, som færdes på eller omkring skolens område.
  • Alle elever bærer skoleuniform.
  • Skolebøger skal forsynes med bogbind. Beskadigede bøger erstattes af eleven.
  • Elevene må ikke forlade skolen i skoletiden.
  • Skolens elever skal opføre sig ordentligt på vej til og fra skole samt på ture, da de er repræsentanter for Jinnah International School.
  • Tyggegummi på skolen er forbudt.
  • Skolens lærere tiltales med Madame eller Sir.
  • Efter endt skoledag dukses der i klasserne.