Fælles Mål


Skolen følger  Fælles Mål som beskrevet af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Klik her.

Skema skoleåret 2019/2020 (Klik her)

Årsplaner for skoleåret 2019/2020

Da Jinnah International School er en dansksproget skole for muslimske elever er faget religion undtaget denne beslutning.

For faget religion vil følgende være gældende:

  1. I faget religion undervises der i Islam.
  2. Eleverne skal igennem undervisningen opnå indsigt og forståelse for Islam, således at de kan praktisere deres religion i overensstemmelse med dens værdilære. Eleverne skal opnå et kendskab til deres religion og blive i stand til at kunne redegøre for dens moralske værdigrundlag i en kontekst præget af tolerance og flerkulturelle livsopfattelser.
  3. I udskolingsfasen 7. til 9. klasse skal faget yderligere omfatte de øvrige centrale verdensreligioner, således at eleverne lærer disse religioners menneskesyn, værdier og traditioner. Samtidigt er det væsentligt at eleverne bibringes en kulturhistorisk forståelse af religionernes placering i samfundsmæssige udviklinger.

For faget musik vil følgende være gældende:

 For alle klassetrin gælder det at musik og sang indgår natuligt i de øvrige fag og undervisning.

Sang, musik og optræden har en central plads ved vores daglige morgensamling, ved emneforløb, på skolens mærkedage og ikke mindst skolens kulturelle arrangementer.

Vores 0. til 3. kl har en ugentlig musiktime. Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske og etniske sange.

Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

 Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

 Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.

 Eleverne vil desuden løbende deltage i musikalske arrangementer i form af koncerter o.l.

Skolens karaktergivning. FP9

Elevers overgang fra Jinnah International School til ungdomsuddannelser.