Indmeldelsesskema


  Ønskes optaget (angiv årstal):

  Klassetrin

  Barnets fulde navn*:

  CPR. Nr*

  Mors navn*:

  CPR. Nr*.

  Fars navn*:

  CPR. Nr*.

  Adresse*:

  Post nr.*

  By*.

  Fastnet telefon:

  Mors mobil*:

  Fars mobil:

  Mail*:

  Hjemmets læge*:

  Tidligere institution:

  Tidligere skole:

  Har hørt om skolen fra*:

  Tilknytning til Pakistan:

  Har barnet specielle problemer, allergi eller haft kontakt til PPR:

  Vi erklærer os bekendte med skolens vedtægter, og er bekendte og loyale overfor skolens regler, traditioner og værdigrundlag. Vi er blevet oplyst om skolen, herunder om forældres pligt til at deltage til forældremøder, skole-hjemsamtaler, generalforsamling o.l. Indmeldelsen er først gældende, når skolen har givet skriftligt tilsagn om dette.
  Vi er bekendt med skolens udmeldelsesfrist, betalings-og gebyrregler. Der opkræves et indmeldelsesgebyr på kr.: 500 pr. barn samt et depositum svarende til en måneds skolepenge. Undertegnede giver hermed samtykke til at Jinnah International School må indhente oplysninger om vores barn fra ovennævnte institution og skole. Herunder er vi opmærksomme på, at man skal holde sig orienteret på skolens hjemmeside.

  Currently we are facing issue in receiving emails please download registration form and send via email