Undervisningmiljø


Skolen har fokus på et godt undervisningsmiljø. Der er derfor med spørgeskemaer lavet undersøgelse af det faktiske undervisningsmiljø. Seneste undersøgelse er foretaget i skoleåret 2011/12 .
Generelt er resultatet tilfredsstillende, men skolen vil gerne gøre det endnu bedre og arbejder derfor på forbedringer.

Ny undersøgelse iværksættes skoleåret 2016/2017.

Skolen har en legepatrulje med udvalgte elever fra 5. og 7. klasse. Legepatruljen har været på kursus, hvor de har fået inspiration og vejledning i, hvordan de sætter gang i forskellige lege i frikvartererne.