Skolens værdigrundlag


Jinnah International School er en pakistansk dansk skole med med disciplin, respekt og høje ambitioner for det enkelte barn.

Jinnah International School ønsker at give sine elever en velfunderet undervisning efter folkeskole lovens mål og Fælles Mål, samt i overensstemmelse med de islamiske principper. Vi respektere dansk og pakistansk kultur som ligeværdige partnere.

Eleverne undervises i urdu, læren om islam og Quran, for at styrke forståelsen for deres kulturelle arv og deres identitet som danske muslimer.

Det er enhver muslimsk pligt at søge viden, derfor lægger Jinnah International School vægt på en solid boglig læring med respekt, disciplin og arbejdsro i timerne.

Vi ønsker at give eleverne et bredt og nuanceret kendskab til det danske samfund, og sikre at de får en forståelse for og viden om friheds- og demokratibegrebet, så de aktivt kan bidrage til det danske samfund som aktive borgere.