Ferie


Ferie

Skolen kan i særlige tilfælde give tilladelse til afholdelse af ferie uden for vedtagne ferieplan.

Bestyrelsen og skolelederen på Jinnah International School understreger samtidig, at ferier og fridage så vidt muligt lægges inden for den vedtagne ferieplan af hensyn til elevernes læring.

Ferieplan for Jinnah International School 2019-2020

2019

Kristi Himmelfartsferie:   Torsdag den 30. maj – fredag den 31. maj

Eid Ul Fitr:             Tirsdag den 4. juni

Grundlovsdag:      Onsdag den 5. juni

Pinseferie:              Mandag den 10. juni

Sommerferie:       Mandag den 28. juni – mandag den 12. august

Første skoledag for 1. til 9.klasse efter sommerferien 2019:  Tirsdag den 13.august 2019 kl. 8.00

Første skoledag for 0. klasse: Torsdag den 15. august 2019 kl. 9.00

Efterårsferie:        12. 10.19 – 20.10.19

Juleferie:                 21.12.19 – 02.01.20

Vinterferie:            08.02.20 – 16.02.20

Påskeferie:             04.04.20 – 13.04.20

Store Bededag:     08.05.20

Kr. Himmelfart:   21.05.20 – 22.05.20

Eid ul Fitr:              24.05.20

2 Pinsedag:             01.06.20

Grundlovsdag:      05.06.20

Sommerferie:        27.06.20