Ferie


Ferie

Skolen kan i særlige tilfælde give tilladelse til afholdelse af ferie uden for vedtagne ferieplan.

Bestyrelsen og skolelederen på Jinnah International School understreger samtidig, at ferier og fridage så vidt muligt lægges inden for den vedtagne ferieplan af hensyn til elevernes læring.

Ferieplan for 2017 – 18

 2017

Vinterferie:  Mandag den 13. februar – fredag den 17. februar

Påskeferie:  Mandag den 10. april –  mandag den 17. april

St. Bededag:  Fredag den 12. maj

Kristi Himmelfartsferie: Torsdag den 25. maj – fredag den 26. maj

Pinseferie:  Mandag den 5. juni

Sommerferie:  Mandag den 26. juni – mandag den 7. august 
CCI03072016

Årsplaner